OFERTA SZKOLENIOWA

Pomorskie Zrzeszenie LZS jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.22/00156/2018

Organizujemy szkolenia w formule otwartej lub zamkniętej (na zamówienie). Istnieje możliwość organizacji szkolenia na miejscu lub szkolenia wyjazdowego (szczegóły do uzgodnienia).

W roku 2020 planowane są następujące szkolenia:

  • Elementy profilaktyki uzależnień dla osób prowadzących zajęcia sportowo – profilaktyczne (6 godzin)
  • Lokalny Lider Sportu Wiejskiego (7 godzin)
  • Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej (8 godzin)

Koszt udziału w szkoleniach:

  • Szkolenie otwarte – koszt 250 zł /osoba
    Członkowie LZS – bezpłatnie
  • Szkolenie na zamówienie  – koszt 1500 zł / grupa

Osoby chętne do odbycia szkoleń zapraszamy do kontaktu mailowego: pomorskielzs@wp.pl w celu uzyskania szczegółów.


Dodatkowo przedstawiamy organizatorom imprez sportowo – rekreacyjnych LZS materiały szkoleniowe jako wzorce do ewentualnego wykorzystania w praktyce działania. Są to oświadczenia dotyczące stanu zdrowia osób uczestniczących w rywalizacji sportowej i rekreacji fizycznej. Oświadczenia wykorzystywane są w tych przypadkach, gdy uczestnicy zgłoszeni do zawodów nie posiadają z pewnych przyczyn kart zdrowia lub zaświadczeń o stanie zdrowia.
Brak kart zdrowia, zaświadczeń lub indywidualnych oświadczeń uczestników imprez naraża organizatorów na ryzyko odpowiedzialności.

Prosimy o wymianę doświadczeń w/w zakresie działania – drogą e-mailową na adres: pomorskielzs@wp.pl .

W najbliższym czasie – regulamin i jego wymogi.

RW PZ LZS
Gdańsk

Załączniki:
– wzór nr 1
– wzór nr 2
Baza grantów
Wprowadzenie – grant

POPRZEDNIE SZKOLENIA