Regulamin „Witamy lato na sportowo w Gminie Linia” Linia, 5 lipca 2015 r.