Regulamin VIII Mem.im. M.Goczewskiego i VIII Mistrz.Woj. LZS 2015