Regulamin Jubileuszowego XXV Międzynarodowego Sztumskiego Biegu Solidarności 3 Maja