REGULAMIN II WOJEWÓDZKICH IGRZYSK SPORTOWO – REKREACYJNYCH LZS MIESZKAŃCÓW GMIN I MAŁYCH MIAST O PUCHAR MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO