Regulamin Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju Szachowego