Informacje od Rady Wojewódzkiej

Istnieje możliwość przekazania 1% podatku na dowolny klub LZS przekazując go przez Pomorskie Zrzeszenie LZS na Numer KRS 0000748679, w pozycji Cel Szczegółowy na jaki ma być przekazany 1% wpisując nazwę sekcji, drużyny, miejscowości – ważne, żeby można było ustalić, którego klubu dotyczy wpłata.

Więcej informacji w zakładce: https://lzs-pomorski.pl/przekaz-swoj-1


Rada Wojewódzka Pomorskiego Zrzeszenia LZS w Gdańsku zwraca się z uprzejmą prośbą o zgłaszanie Kandydatów do Wojewódzkiego Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców i 5 Trenerów roku 2018 wraz w uzasadnieniem nominacji. Formularze zgłoszeń dostępne są w zakładce „druki do pobrania”.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pomorskielzs@wp.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Pomorskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe, 80-207 Gdańsk, Al. Zwycięstwa 51.

Jednocześnie informujemy że tegoroczna edycja Plebiscytu odbędzie się 25 listopada 2016 r. w hali sportowej Szkoły nr 1 w Skarszewach (przy ul. Dworcowej) podczas uroczystości z okazji 70 – lecia LZS. Zaproszenia dla działaczy i sportowców wysłane zostaną do zainteresowanych po posiedzeniu Kapituły Plebiscytu.


Zmianie uległy termin i miejsce Wojewódzkiego Drużynowego Turnieju Szachowego „o Złotą Wieżę” 2016.
Impreza odbędzie się 21 maja 2016 r. w Cieplewie.