VI Wojewódzkie Igrzyska Pomorskie Zrzeszenie LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk