III Wojewódzki Otwarty Bieg Żuławski pod patronatem Przewodniczącego Sejmiku Woj. Pom. w Wiślinie