Działania pomocowe dla seniorów

Zadanie “Działania pomocowe dla seniorów” jest dofinansowane
ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

W ramach projektu zakupiono 200 mat i piłek fitness, które trafiły do seniorów 60+ z terenu województwa pomorskiego wraz z nagraniami z proponowanymi ćwiczeniami do wykonywania w domu oraz ulotkami z zestawami ćwiczeń z elementami rehabilitacyjnymi.