Uchwała nr 01/09/2015 Rady Wojewódzkiej Pomorskiego Zrzeszenia LZS z dnia 10.09.2015 r. w sprawie: zwołania Wojewódzkiego Sprawozdawczo – Wyborczego Zjazdu Delegatów Pomorskiego Zrzeszenia LZS