Aktywny Senior

Zadanie „Aktywny Senior” jest dofinansowane
ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

W ramach projektu funkcjonuje 5 grup, w których seniorzy spotykają się na systematycznych zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz biorą udział w zawodach.

ROK 2023

Grupy obejmują swoim działaniem tereny gmin Trąbki Wielkie, Puck, Luzino, Pszczółki oraz Sztum.

Seniorzy z Trąbek Wielkich uczcili 105 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Nordic Walking Senior – Drogołazy MJ

Co działo się w poszczególnych grupach można zobaczyć na stronie społecznościowej Facebook „Drogołazy MJ” oraz ogólnopolskiej „Nordic Walking Senior”, warto też się przyłączyć do wspólnych spacerów z Drogołazami MJ są to bezpłatne zajęcia czy porady w każdy poniedziałek 17:30.

Celem projektu jest poprawa jakości i warunków życia osób dorosłych i starszych poprzez systematyczny ruch na świeżym powietrzu – poprzez otwarte i bezpłatne zajęcia nordic walking z instruktorem, skuteczne przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek uczestników projektu poprzez nowoczesną formę ruchu jaką jest Nordic Walking, zbudowanie partnerskich relacji z podmiotami publicznymi, społecznymi, z mediami w zakresie promocji prawidłowej techniki Nordic Walking w kontekście Seniorów w Polsce, ochrona zdrowia i zdrowy styl życia wśród dorosłych i osób starszych poprzez systematyczne treningi (także w odniesieniu do rehabilitacji ruchowej tzw. „pokowidowej”-dla osób po przebytym Covid-19), organizacja czasu wolnego w aktywny sposób (aktywne spędzanie czasu wolnego), upowszechnianie aktywnego stylu życia – podniesienie roli sportu powszechnego w społeczeństwie, w różnych grupach społecznych i środowiskowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu osób starszych, promocja prawidłowej techniki z jej aspektami zdrowotnymi w polskim społeczeństwie.

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Aktywny Senior Strzelno

Aktywny Senior Pszczółki

Aktywny Senior Luzino 2023.

AKTYWNY SENIOR 2023 z Kłodawy.

LATA 2021 – 2022

I Powiatowa Seniorada o Puchar Starosty Gdańskiego – Trąbki Wielkie 17.07.2022

Seniorzy ze Strzelna/Pucka

Seniorzy z Trąbek Wielkich uczcili Pamięć Żołnierzy Wyklętych 15.08.2021

Seniorzy z Trąbek Wielkich po ponad 55 latach zagrali ponownie w dwa ognie !!

Grupa Trąbki Wielkie

Grupa Pszczółki

Grupa Trąbki Wielkie („Zawsze Młodzi”)

Grupa Strzelno (gmina Puck)


ROK 2020

Grupy obejmują swoim działaniem tereny Trąbek Wielkich, Pucka, Luzina, Chmielna oraz Sztumu.

Grupa „Zawsze Młodzi” Trąbki Wielkie

Grupa z gminy Puck

16 lipca br. zorganizowaliśmy – z udziałem 17 osób – marsz nordic walking na trasie: Strzelno-Łyśniewo-Mieroszyno i z powrotem (8,5 km). Uczestnicy wyruszyli tradycyjnie z przed Wiejskiego Domu Kultury, krocząc następnie drogami polnymi na tle urokliwego pejzażu strzeleńsko-mieroszyńskich pól. Spotkanie integracyjne przy kawie i kaszubskim kuchu odbyło się w „Gburszczim Molu” państwa Danuty i Edwarda Lieske w Mieroszynie. Instruktażu chodzenia „na kijkach” udzielił Wojciech Stamm. Podczas spotkania omawiano m.in. planowany udział w gminnej i wojewódzkiej senioradzie. W ramach podziękowania za wspaniałą gościnność Brunon Ceszke – przewodniczący koła wręczył pakiet promocyjnych pamiątek o gminie Puck gospodarzowi obiektu. O ile pogoda pozwoli, następne spotkanie w czwartek 23 lipca. Planujemy wyjazd na rowerach do Swarzewa do miejscowej stanicy wodnej. Tam będą czekały na nas kajaki i rowerki wodne. A także zapowiada się integracyjny grill przy wodach Zatoki Puckiej.
Pozdrawiamy serdecznie

Grupa Zantyr Sztum

Grupa Chmielno