Aktywny Senior

Zadanie „Aktywny Senior” jest dofinansowane
ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

W ramach projektu funkcjonuje 5 grup, w których seniorzy spotykają się na systematycznych zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz biorą udział w zawodach.

ROK 2023

Grupy obejmują swoim działaniem tereny gmin Trąbki Wielkie, Puck, Luzino, Pszczółki oraz Sztum.

Turniej w Bowlingu Seniorów 60+w   Starogardzie  Gdańskim – Kręgielnia „Kula”  09.04.2024r.

Kolejne spotkanie sportowe seniorów 60+ z udziałem członków Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” i Klubu Seniora z Kaczek odbyło 9 kwietnia 2024r. się na Kręgielni „Kula„ w Starogardzie Gdańskim. W turnieju  udział wzięło 32 osoby reprezentując wsie; Trabki Wielkie, Czerniewo, Kaczki, Kleszczewo, Trąbki Małe , Pawłowo, Warcz i Ełganowo.

Turniej zorganizowała Zofia Garbowska prezes Klubu Seniora „Zawsze Młodzi” przy wsparciu Leszka Orczykowskiego dyrektora GOKSiR i Romana Zielke prezesa Gminnego Zrzeszenia LZS z Trąbkach Wielkich . Turniej przebiegał w koleżeńskiej atmosferze z uszanowaniem rywala. Uczestnicy rozegrali trzy rundy po 10 kolejek. Każdy senior seniorka wykonał/a ok.60 rzutów kulami o wadze od 8-miu do 15-tu kilogramów. Po blisko dwóch godzinach zmagań wyniki przedstawiają się następująco;

Seniorki 60 + OPEN ;

I miejsce  Bożena Kamińska    Czerniewo           299  pkt.

II miejsce Fryc Zofia                   Trąbki Wielkie    287 pkt.

III miejsce  Daniela  Kędziora   Kaczki                   266 pkt.

IV m. Kula Danuta                        Kleszczewo          257 pkt.

V m. Kosińska Urszula                Trąbki Wielkie      251 pkt.

 VI m.   Kowalska Helena            Kaczki                    249 pkt.

VII m.  Garbowska Zofia             Trąbki Wielkie      226 pkt.

VIII m. Gragowska  Barbara      Kaczki                     223 pkt.

IX m. Szewczyk Bożena             Trąbki Małe           219 pkt.

X m. PIrch Urszula                     Trąbki Wielkie        217 pkt.

XI m. Szubińska Bożena            Pawłowo                 170 pkt.

XII m. Kardas Genowefa             Trąbki Wielkie        138 pkt.

XIII m. Zielke Małgorzata           Kleszczewo              131 pkt.

XIV m. Pietralska  Zofia               Warcz                     118 pkt.

Seniorzy 60+ OPEN

I miejsce Fryz Ryszard          Trąbki Wielkie         381 pkt.

II miejsce Gandzel Marian   Trąbki Wielkie         367 pkt.

III miejsce Kolowski Marek   Kaczki                        355 pkt.

IV m. miejsce Kula Zdzisław    Kleszczewo             314 pkt.

V m. Gragowski Stanisław        Kaczki                     304 pkt.

VI m. Pietralski Jan                    Warcz                     293 pkt.

VII miejsce Pirch Eugeniusz     Trąbki Wielkie       290 pkt.

VIII m. Kosiński Jan                     Trąbki Wielkie      289 pkt.

IX m. Kardas Jerzy                       Trąbki Wielkie     287 pkt.

X m. Kempa Wiesław                 Trąbki Wielkie      282 pkt.

X I m. Pijanowski Ryszard          Trąbki Wielkie     281 pkt.

XII m. Rosanowski Jerzy             Kaczki                   277 pkt.

XIII m. Kamiński Ryszard             Czerniewo            271 pkt.

XIV m. Porembski Kazimierz      Pawłowo              268 pkt.

XV m. Edward  Kędziora             Kaczki                   236 pkt.

XVI m. Marchewicz Janusz         Trabki Wielkie    234 pkt.

XVII m. Nowacki  Andrzej            Trabki Małe       189 pkt.

XVIII m. Sygnowski  Zdzisław      Ełganowo            178 pkt.

Info i foto Wiesław Kempa

Seniorzy z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi”  z  Trąbek Wielkich rozegrali  IX Eliminacyjny Turniej  w bowlingu- 2024

Był to   turniej eliminacyjny  dla  Seniorów z Klubu Seniora „Zawsze Młodzi„ z  Trąbek Wielkich w komputerowej grze symulacyjnej w bowlingu.   Zawody odbyły się 5 kwietnia 2024  w sali widowiskowej GOKSiR w Trąbkach Wielkich . Udział w nich wzięło 18 uczestników 60+  w tym 10 seniorek. Przed rozpoczęciem turnieju wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się  „praktycznie” z zasadami i tajnikami  gry. Następnie uczestnicy turnieju rozegrali fazę eliminacyjną.  Rozegrali trzy rundy . Do finałowej „4” zakwalifikowali się sami seniorzy. Byli to: Andrzej Nowacki z Trąbek Małych z bardzo dobrym wynikiem 83 pkt, Ryszard Kamiński z Czerniewa (68 pkt), Wiesław Kempa z Trąbek Wielkich (58 pkt), Zdzisław Kula z Kleszczewa (55 pkt). W finale rewelacyjny wynik, 90 pkt, uzyskał Ryszard Kamiński. Nie wystarczył jednak do pierwszego miejsca, bo Andrzej Nowacki rzucił tylko o jeden punkt mniej i wygrał Zawody z wynikiem 172 pkt, a drugi był Ryszard Kamiński (159 pkt). Trzecie miejsce uzyskał Zdzisław Kula rzucając 51 pkt i okazał się lepszy w serii finałowej od Wiesława Kempy o 8 pkt. Uzyskali oni łącznie odpowiednio 106 i 101 pkt.

Po zakończeniu turnieju nastąpiło oficjalne ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Nagrody – upominki  pierwszej czwórce, jak i pozostałym uczestnikom, wręczali: Przewodniczący Rady Gminy Trąbki Wielkie Zbigniew Leszczyński i Radna Gminy Trąbki Wielkie i Sołtys Trąbek Wielkich Wioleta Frydrych.

Klub Seniora „Zawsze Młodzi” w finale gminnym będą reprezentować Andrzej Nowacki i Ryszard Kamiński. Finał rozegrany będzie z udziałem  18 seniorów, seniorek 60+, czyli najlepszych dwóch uczestników/czek z każdych 9-miu zawodów eliminacyjnych

Nad całością podczas rozgrywania zawodów czuwał Mariusz Suski, a  nad prowadzeniem dokumentacji turnieju Leszek Orczykowski dyr. GOKSiR.

„Prosto z Powiatu Gdańskiego ” nr 1/2024

Seniorzy z Trąbek Wielkich uczcili 105 Rocznicę Odzyskania Niepodległości

Nordic Walking Senior – Drogołazy MJ

Co działo się w poszczególnych grupach można zobaczyć na stronie społecznościowej Facebook „Drogołazy MJ” oraz ogólnopolskiej „Nordic Walking Senior”, warto też się przyłączyć do wspólnych spacerów z Drogołazami MJ są to bezpłatne zajęcia czy porady w każdy poniedziałek 17:30.

Celem projektu jest poprawa jakości i warunków życia osób dorosłych i starszych poprzez systematyczny ruch na świeżym powietrzu – poprzez otwarte i bezpłatne zajęcia nordic walking z instruktorem, skuteczne przeciwdziałanie różnym formom dyskryminacji ze względu na wiek uczestników projektu poprzez nowoczesną formę ruchu jaką jest Nordic Walking, zbudowanie partnerskich relacji z podmiotami publicznymi, społecznymi, z mediami w zakresie promocji prawidłowej techniki Nordic Walking w kontekście Seniorów w Polsce, ochrona zdrowia i zdrowy styl życia wśród dorosłych i osób starszych poprzez systematyczne treningi (także w odniesieniu do rehabilitacji ruchowej tzw. „pokowidowej”-dla osób po przebytym Covid-19), organizacja czasu wolnego w aktywny sposób (aktywne spędzanie czasu wolnego), upowszechnianie aktywnego stylu życia – podniesienie roli sportu powszechnego w społeczeństwie, w różnych grupach społecznych i środowiskowych, przeciwdziałanie patologiom społecznym i wykluczeniu społecznemu osób starszych, promocja prawidłowej techniki z jej aspektami zdrowotnymi w polskim społeczeństwie.

Organizatorem i pomysłodawcą projektu jest Polskie Stowarzyszenie Nordic Walking.

Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Aktywny Senior Strzelno

Aktywny Senior Pszczółki

Aktywny Senior Luzino 2023.

AKTYWNY SENIOR 2023 z Kłodawy.

LATA 2021 – 2022

I Powiatowa Seniorada o Puchar Starosty Gdańskiego – Trąbki Wielkie 17.07.2022

Seniorzy ze Strzelna/Pucka

Seniorzy z Trąbek Wielkich uczcili Pamięć Żołnierzy Wyklętych 15.08.2021

Seniorzy z Trąbek Wielkich po ponad 55 latach zagrali ponownie w dwa ognie !!

Grupa Trąbki Wielkie

Grupa Pszczółki

Grupa Trąbki Wielkie („Zawsze Młodzi”)

Grupa Strzelno (gmina Puck)


ROK 2020

Grupy obejmują swoim działaniem tereny Trąbek Wielkich, Pucka, Luzina, Chmielna oraz Sztumu.

Grupa „Zawsze Młodzi” Trąbki Wielkie

Grupa z gminy Puck

16 lipca br. zorganizowaliśmy – z udziałem 17 osób – marsz nordic walking na trasie: Strzelno-Łyśniewo-Mieroszyno i z powrotem (8,5 km). Uczestnicy wyruszyli tradycyjnie z przed Wiejskiego Domu Kultury, krocząc następnie drogami polnymi na tle urokliwego pejzażu strzeleńsko-mieroszyńskich pól. Spotkanie integracyjne przy kawie i kaszubskim kuchu odbyło się w „Gburszczim Molu” państwa Danuty i Edwarda Lieske w Mieroszynie. Instruktażu chodzenia „na kijkach” udzielił Wojciech Stamm. Podczas spotkania omawiano m.in. planowany udział w gminnej i wojewódzkiej senioradzie. W ramach podziękowania za wspaniałą gościnność Brunon Ceszke – przewodniczący koła wręczył pakiet promocyjnych pamiątek o gminie Puck gospodarzowi obiektu. O ile pogoda pozwoli, następne spotkanie w czwartek 23 lipca. Planujemy wyjazd na rowerach do Swarzewa do miejscowej stanicy wodnej. Tam będą czekały na nas kajaki i rowerki wodne. A także zapowiada się integracyjny grill przy wodach Zatoki Puckiej.
Pozdrawiamy serdecznie

Grupa Zantyr Sztum

Grupa Chmielno