Aktywny Senior

Zadanie “Aktywny Senior” jest dofinansowane
ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego

W ramach projektu funkcjonuje 5 grup, w których seniorzy spotykają się na systematycznych zajęciach rekreacyjno – sportowych oraz uczą się podstawowej obsługi komputera czy smartfona.

Grupy obejmują swoim działaniem tereny Trąbek Wielkich, Pucka, Luzina, Chmielna oraz Sztumu.

Grupa “Zawsze Młodzi” Trąbki Wielkie

Grupa z gminy Puck

16 lipca br. zorganizowaliśmy – z udziałem 17 osób – marsz nordic walking na trasie: Strzelno-Łyśniewo-Mieroszyno i z powrotem (8,5 km). Uczestnicy wyruszyli tradycyjnie z przed Wiejskiego Domu Kultury, krocząc następnie drogami polnymi na tle urokliwego pejzażu strzeleńsko-mieroszyńskich pól. Spotkanie integracyjne przy kawie i kaszubskim kuchu odbyło się w “Gburszczim Molu” państwa Danuty i Edwarda Lieske w Mieroszynie. Instruktażu chodzenia “na kijkach” udzielił Wojciech Stamm. Podczas spotkania omawiano m.in. planowany udział w gminnej i wojewódzkiej senioradzie. W ramach podziękowania za wspaniałą gościnność Brunon Ceszke – przewodniczący koła wręczył pakiet promocyjnych pamiątek o gminie Puck gospodarzowi obiektu. O ile pogoda pozwoli, następne spotkanie w czwartek 23 lipca. Planujemy wyjazd na rowerach do Swarzewa do miejscowej stanicy wodnej. Tam będą czekały na nas kajaki i rowerki wodne. A także zapowiada się integracyjny grill przy wodach Zatoki Puckiej.
Pozdrawiamy serdecznie

Grupa Zantyr Sztum

Grupa Chmielno