Kluby LZS, na które można przekazać swój 1%

 • GKS „CARTUSIA” KARTUZY

ul. Gdańska 15, 83-300 Kartuzy

nr KRS 0000492116
Cel szczegółowy: „sekcja kolarska”

 • KWIDZYŃSKI KLUB LEKKOATLETYCZNY ,,RODŁO”

ul. Sportowa 6, 82-500 Kwidzyn

nr KRS 0000335356

 • GMINNE TOWARZYSTWO SPORTOWE w Czarnej Dąbrówce

ul. Bytowska 10, 77-116 Czarna Dąbrówka

nr KRS 0000085599 – Stowarzyszenie „Nazaret” im. św. Filipa Neri
Dopisek „GTS Cz. Dąbrówka”

 • KTS-K GOSRiT Luzino
  ul. A. Mickiewicza 22, 84-242Luzino
  nr KRS 0000322094

 • Uczniowski Klub Sportowy Morze Stegna
  nr KRS 0000270261
  cel szczegółowy: MORZE STEGNA 5409

 • Stowarzyszenie Klub Sportowy Olimpia Osowa
  nr KRS 000086649

 • 1% na rzecz Baszty Bytów Sekcja LA
  Jeżeli chcesz wspomóc szkolenie młodych lekkoatletów i przekazać 1% podatku dochodowego należy:
  – W wniosku w nazwie organizacji OPP wpisać FUNDACJA ROZWOJU LOKALNEGO PARASOL NR. KRS. 0000240766
  – W rubryce inne informacje wpisać z przeznaczeniem na Basztę Bytów sekcji  LA

 

Kto może przekazać 1%?

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi zasadami 1% na rzecz OPP (Organizacji Pożytku Publicznego) mogą przekazać:
• płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych
• płatnicy podatku liniowego
• ryczałtowcy
• osoby uzyskujące dochody z rynków finansowych (giełda i inne)
• osoby uzyskujące dochody z rynku nieruchomości
a więc wszyscy, wypełniający PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Jak przekazać 1% podatku?

Krok 1.
Oblicz podatek należny wobec Urzędu Skarbowego, wypełniając zeznanie PIT (np. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38)

Krok 2.
Wypełnij rubrykę WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP). W tej rubryce wpisz następujące dane:
Numer KRS organizacji, na którą chcemy przekazać środki
Wnioskowana kwota – kwota, którą chcemy przekazać na rzecz organizacji, wnioskowana kwota nie może przekraczać 1% kwoty podatku należnego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.
Cel Szczegółowy na jaki chcesz przekazać swój 1% ( np. nazwa sekcji, drużyny)

Krok 3. Złóż PIT w odpowiednim terminie, 1% podatku na konto Stowarzyszenia przekaże Urząd Skarbowy

Możliwość komentowania została wyłączona

Filed under aktualnosci

Comments are closed.